Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Uw uitnodiging

Voor wie is het bevolkingsonderzoek darmkanker?
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. U hoeft geen klachten te hebben om mee te doen.

Wanneer ontvang ik een uitnodiging?
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2014 van start gegaan en wordt gefaseerd ingevoerd. Hiervoor is een uitnodigingsschema opgesteld. In dit schema kunt u zien wanneer uw geboortejaar de eerste uitnodiging ontvangt voor het bevolkingsonderzoek. In de praktijk kan van dit schema worden afgeweken.

Het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek is groter dan verwacht. Deelnemers waarbij bloed in de ontlasting is gevonden, moeten op korte termijn in een ziekenhuis terecht kunnen voor vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie). In de meeste gebieden van Nederland levert dit geen problemen op. Een aantal regio's heeft, op korte termijn, onvoldoende aanbod voor vervolgonderzoek. Deze tekorten worden steeds kleiner. Toch zal nog een beperkt aantal mensen iets later worden uitgenodigd. U zult zo snel mogelijk alsnog een uitnodigingsbrief met ontlastingstest van ons ontvangen.

In 2019 zal iedereen tussen 55 en 75 jaar minimaal één keer een uitnodiging hebben ontvangen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Waarom is het onderzoek voor mensen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar?
Bij het bepalen van de leeftijdsgrenzen van een bevolkingsonderzoek spelen verschillende aspecten een rol: in welke leeftijd komt de kanker het meest voor, in welke leeftijdsgroepen kunnen we de meeste gevallen van (een voorstadium van) kanker opsporen, waar is de meeste gezondheidswinst te behalen.

Darmkanker komt het meest voor in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar. Negen van de tien mensen die darmkanker krijgen zijn ouder dan 55 jaar. De eindleeftijd is vastgesteld op 75 jaar. Dit heeft ook te maken met het feit dat darmkanker zich heel langzaam ontwikkelt.

Als ik eenmaal ben uitgenodigd, wanneer ben ik dan weer aan de beurt?
Als u eenmaal een uitnodiging heeft ontvangen, krijgt u daarna (als uw uitslag steeds gunstig is) iedere twee jaar een nieuwe uitnodiging, tot en met het jaar waarin u 75 wordt.

Mijn man/vrouw heeft een uitnodiging gehad, waarom ik niet?
Dat heeft te maken met het jaar waarin u geboren bent. (zie uitnodigingsschema) Bent u in hetzelfde jaar geboren? Het systeem is zo ingericht dat u dan niet op hetzelfde moment wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Dit doen we om te voorkomen dat u de testen per ongeluk verwisselt.

Ik heb een vooraankondiging of uitnodiging gekregen, maar ik wil niet meedoen met het onderzoek.
Wilt u alleen deze ronde niet meedoen? Dan kunt u zich eenmalig afmelden. U ontvangt over twee jaar een nieuwe uitnodiging (als u dan niet ouder bent dan 75 jaar). Neemt u hiervoor telefonisch contact op.

Ik wil wel meedoen, maar niet nu. Kan ik mijn deelname uitstellen?
U kunt de test doen op een moment dat het u het beste uitkomt. Let er wel op dat het buisje enige tijd houdbaar is. U vindt de uiterste houdbaarheidsdatum van de test in groene letters op het buisje. Is de houdbaarheidsdatum verstreken? We kunnen u dan een nieuwe test toesturen.