Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker 
Het bevolkingsonderzoek darmkanker voor mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar is in 2014 van start gegaan. Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd: ieder jaar wordt een aantal geboortejaren uitgenodigd, tot in 2019 iedereen in de doelgroep tenminste één keer is uitgenodigd. Eenmaal uitgenodigd, volgt iedere twee jaar een nieuwe uitnodiging.

Klik hier voor het uitnodigingsschema.

Het uitnodigingsschema geeft op basis van het geboortejaar de planning in welk jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kan worden verwacht. In de praktijk kan van deze planning worden afgeweken. Dat heeft te maken met de beschikbare capaciteit voor het vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) en het streven de wacht- en reistijd voor vervolgonderzoek te beperken.

55 tot en met 75 jaar
Het bevolkingsonderzoek is voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Deze groep ontvangt iedere twee jaar een FIT-ontlastingstest, die thuis uitgevoerd kan worden.

Op de informatiekaart bevolkingsonderzoek darmkanker is het bevolkingsonderzoek in vier stappen beschreven.

RIVM
Het RIVM-CvB heeft de vijf screeningsorganisaties – Bevolkingsonderzoek Noord, Oost, Midden-West, Zuid-West en Zuid – opdracht gegeven het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te voeren.

Rol organisaties voor bevolkingsonderzoek
De vijf organisaties zijn verantwoordelijk voor de regionale uitvoering, de coördinatie, de kwaliteitsborging en de diagnostiek van het bevolkingsonderzoek darmkanker.