Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Bestuur
Mevrouw drs. P.H.M. van den Broek MMC, voorzitter Raad van Bestuur
Drs. W.W.J. Spijker, lid Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Toezicht
mevrouw mr. A.E. de Groot, voorzitter
mevrouw S. Doornweerd, arts
drs. A.C. de Grunt                                                              
drs. J.G. van der Molen
mevrouw drs. M.E.C. de Ruyter de Wildt

De Raad van Toezicht vult zijn verantwoordelijkheid op verantwoorde wijze in door zich te conformeren aan de Zorgbrede Governancecode en heeft zijn belangrijkste taken - toezicht, advies en werkgeverschap - uitgeoefend in lijn en geest met deze code.
 

 

regio Zuid-West
Contact

Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Kantooradres
Maasstadweg 124
3079 DZ  ROTTERDAM
Telefoon (voor professionals):
088 248 21 00

   

Zorgbrede Governancecode
Certificering

Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft het kwaliteitscertificaat NEN-EN 15224. Dit certificaat geldt voor de drie bevolkingsonderzoeken die Bevolkingsonderzoek Zuid-West uitvoert: de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.