Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Procedure ‘rechten van betrokkenen’

Algemeen geplaatst op vrijdag 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving rond persoonsgegevens en wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met die AVG wordt de privacywetgeving in de hele Europese Unie hetzelfde.

Voor het bevolkingsonderzoek verwerken wij persoonsgegevens. Het is vanaf nu mogelijk om de persoonsgegevens die wij in uw dossier verwerken, in te zien of over te dragen.
Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met onze informatielijn via telefoonnummer 088 248 20 00. Zij maken dan een aanvraagformulier aan, en dat sturen we u toe. U kunt dit formulier verder invullen en ondertekenen en aan ons terugsturen.
Als we uw formulier weer hebben ontvangen, zetten we uw verzoek tot inzage of overdracht in gang. Wij informeren u ook over het moment en de manier waarop u de aangevraagde gegevens tegemoet kunt zien.

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, komen uit een andere bron. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld uit de Basisregistratie personen (BRP) persoonsgegevens om de doelgroep van de bevolkingsonderzoeken uit te kunnen nodigen. Persoonsgegevens die niet uit een andere bron komen, maar die we van u krijgen (zoals bijvoorbeeld uw tijdelijk adres), kunt u ook door ons laten wijzigen.

  • Als u wilt weten welke persoonsgegevens uit welke bron komen, kunt u inzage vragen in uw persoonsgegevens.
  • Als u gegevens wilt laten wijzigen, die we van u krijgen, kunt u daarvoor contact opnemen met onze informatielijn.
  • Als u gegevens wilt laten wijzigen die uit een andere bron afkomstig komen, kunt u daarvoor contact zoeken met die bron.