Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Huisartsen - Veelgestelde vragen

Krijg ik bericht van deelname van mijn patiënten?
Uw patiënt ontvangt als aanvrager van de test van ons de uitslag. Op verzoek van uw patiënt sturen wij u bericht van een ongunstige uitslag en verwijzing.

Mijn patiënt heeft een uitnodiging ontvangen om mee te doen met het bevolkingsonderzoek, maar is al onder behandeling van een MDL-arts. Is deelname zinvol?
Wij adviseren cliënten die vanwege de darmen onder behandeling zijn van een MDL-arts of een internist om met de specialist te overleggen over eventuele deelname.

Mijn patiënt heeft een uitnodiging ontvangen om mee te doen met het bevolkingsonderzoek, maar heeft recent een coloscopie ondergaan. Is deelname zinvol?
Als een deelnemer aan het bevolkingsonderzoek een coloscopie ondergaat en hierbij wordt niets gevonden, houden we een termijn van tien jaar aan voordat deze deelnemer weer wordt uitgenodigd voor een volgende deelname. U kent als huisarts de gezondheidstoestand van uw patiënt het beste en kunt op basis daarvan beoordelen of deelname zinvol is.

Mijn patiënt had een ongunstige uitslag, maar daar was een duidelijke medische reden voor (bijv. aambeien). Kan mijn patiënt opnieuw een test doen?
Nee, dat kan niet. Het bevolkingsonderzoek is er op gericht om vroegtijdig darmkanker op te sporen. Darmkanker begint meestal als een poliep. Poliepen en darmkanker kunnen bloed in de ontlasting veroorzaken. Daarom wordt bij het bevolkingsonderzoek de ontlasting nagekeken op de aanwezigheid van bloed.
Als er bloed is aangetroffen, kan dat komen door de door u genoemde oorzaak, maar het kan ook een andere oorzaak hebben. Om de oorzaak vast te stellen is nader onderzoek nodig.
Binnen het bevolkingsonderzoek is de afspraak gemaakt dat als er bloed in de ontlasting is gevonden, dit altijd aanleiding is voor vervolgonderzoek.

Mijn patiënt heeft een uitnodiging voor vervolgonderzoek ontvangen, maar is al onder behandeling bij een MDL-arts.
In dat geval kan uw patiënt met de MDL-arts bespreken in hoeverre deelname aan het vervolgonderzoek zinvol is. Als uw patiënt in surveillance is en niet deelneemt aan het vervolgonderzoek, kan hij/zij zich afmelden voor het bevolkingsonderzoek. Uw patiënt ontvangt dan geen nieuwe uitnodiging voor een intake.

Ik wil de afspraak voor de intake van mijn patiënt verzetten, kan dat?
Als de geplande afspraak uw patiënt niet schikt, dan kan de afspraak vanzelfsprekend verzet worden. Er kan een nieuwe afspraak gemaakt worden op een andere datum of in een ander coloscopiecentrum. Uw patiënt kan hiervoor contact opnemen via de informatielijn 088-248 2000 of een nieuwe afspraak maken via het cliëntenportaal.

Mijn patiënt had een ongunstige uitslag, maar ik heb daar geen bericht van gehad.
Uw patiënt ontvangt als aanvrager van de test van ons de uitslag. Als uw patiënt wil dat wij u informeren bij een ongunstige uitslag, kan hij dat aan ons doorgeven. Wij sturen u dan via Zorgmail een elektronisch bericht over de uitslag en doorverwijzing. Het automatisch bericht bij een ongunstige uitslag naar de huisarts is met ingang van 14 december 2017 vervallen.